Το Χωριό Σήμερα

Χωρεπισκοποι Κέρκυρα

Σε απόσταση 24 χιλιομέτρων Β.Δ. από την πόλη της Κέρκυρας , αμέσως μετά τον οικισμό Τρουμπέτα, στον αυχένα του ορεινού όγκου της Πηλίδας (ή Ματαώνας), ξεπροβάλλει ένα από τα πιο όμορφα γραφικά χωριά της Κέρκυρας, οι Χωρεπισκόποι. Είναι χτισμένο ανάμεσα στις νοτιοδυτικές πλαγιές δύο καταπράσινων λόφων του «Παραμόνου», η κορυφή του οποίου ονομάζεται «Σουλουπής»(υψηλότερο σημείο από την επιφάνεια της θάλασσας περίπου 250 μ.) και του μικρότερου υψομετρικά λόφου, που καλείται «Μικρό Βουνί». Από τις κορυφές των λόφων προσφέρεται πανοραμική και υπέροχη θέα προς όλο το Βόρειο τμήμα του νησιού μέχρι και τις απέναντι Αλβανικές ακτές.

Σήμερα οι κάτοικοι που διαμένουν μόνιμα στο χωριό είναι 167, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού το 2011. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι συνταξιούχοι που παράλληλα ασχολούνται και με τον αγροτικό τομέα και κυρίως με την ελιά.

Το χωριό είναι ενταγμένο στους Παραδοσιακούς Οικισμούς της Κέρκυρας και της Ελλάδας (ΦΕΚ-594/Δ/78, 1053/Δ/92).

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ – (ΦΡΑΓΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΔΙΟΥ)

Οι υδάτινοι πόροι των Χωρεπισκόπων είναι αρκετά πλούσιοι, δυστυχώς όμως ελάχιστοι από αυτούς αξιοποιούνται για αρδευτικούς σκοπούς και έτσι οι περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούνται για την ύδρευση πολλών κοινοτήτων της πρόην Δημοτικής ενότητας Αγίου Γεωργίου και άλλοι καταλήγουν ανεκμετάλλευτοι στα δύο ποτάμια της περιοχής.

Σημειώνεται ότι στην κοιλάδα Μελισσουδιού Χωρεπισκόπων, που διατρέχει ο Τυφλός ποταμός, έχει προγραμματιστεί η κατασκευή του μεγάλου φράγματος για την Ύδρευση της Νήσου Κέρκυρας. Το μέγιστο ύψος του φράγματος είναι 50 μ, το μήκος στέψης 270 μ και το πλάτος στέψης 11μ. που δημιουργεί ταμιευτήρα με επιφάνεια κατάκλισης 370 στρεμμάτων και  χωρητικότητα 6,3 Mm3 νερού. Ο συνολικός όγκος αναχώματος του φράγματος είναι 1.315.700 μ3. Ένα μικρότερο φράγμα και σήραγγα θα εκτρέψουν το ρέμα Τρους από τους Κυπριανάδες στο Μελισσούδι. Επίσης θα κατασκευαστούν:
Διυλιστήριο Μελισσουδιού για την επεξεργασία των απολήψεων νερού από τον ταμιευτήρα, Κεντρικό αντλιοστάσιο διυλισμένου νερού, Κεντρικός αγωγός άντλησης πόσιμου νερού από διυλιστήριο Μελισσούδι έως τη δεξαμενή Χωρεπισκόπων, συνολικού μήκους 2,3 χλμ. περίπου και Δεξαμενή χωρητικότητας 5.000 μ3 στην κορυφή του λόφου Παραμόνου, πάνω από τους Χωρεπισκόπους.

Το έργο αυτό αν και όποτε πραγματοποιηθεί είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσει θεαματικά την ανάπτυξη του χωριού και την τουριστική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες κρίσης και υπάρχει η προσδοκία για ουσιαστική οικονομική ανακούφιση.

Επίσης με τη δημιουργία του ταμιευτήρα δημιουργείται δίκτυο – σύστημα υγροτόπου με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος, ενώ διασφαλίζεται η μη απόρριψη αποβλήτων ελαιοτριβείων στη λεκάνη απορροής του ταμιευτήρα.

Με λίγα λόγια οι Χωρεπίσκοποι, με την εκτέλεση των έργων αυτών, θα αποκαταστήσουν την πλούσια περιβαλλοντική τους ομορφιά, θα αποτελέσουν στο αμέσως προσεχές μέλλον σημείο αναφοράς για τους Κερκυραίους και τους επισκέπτες του νησιού και βέβαια θα ξαναζωντανέψουν οικονομικά και πληθυσμιακά …!!!