Τράπεζα Αίματος

αιμοδοσιαΗ αιμοδοσία κάνει καλό στην υγεία

Η αιμοδοσία δεν είναι σωτήρια μόνο για όποιον χρειάζεται αίμα, αλλά μπορεί να ωφελήσει σημαντικά και την υγεία του αιμοδότη, σύμφωνα με νέα ευρήματα.

Όπως αποκαλύπτουν ολοένα περισσότερες μελέτες, η δωρεά αίματος μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος και καρκίνου, ενώ ο αιμοδότης καίει 650 θερμίδες για κάθε 568 ml αίματος που δίνει.

Οι ειδικοί αποδίδουν τα οφέλη της στην ελάττωση των υψηλών επιπέδων σιδήρου που είθισται να έχουν οι αιμοδότες. Ο σίδηρος επηρεάζει την πηκτικότητα του αίματος – και όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδά του, τόσο πιο «πηχτό» είναι το αίμα. Επιπλέον, τα υψηλά επίπεδα σιδήρου μπορεί να επιταχύνουν την οξείδωση της χοληστερόλης, η οποία επηρεάζει την πυκνότητα του αίματος και δημιουργεί αυξανόμενη τριβή καθώς διέρχεται από τα αιμοφόρα αγγεία.

Η τριβή προκαλεί φθορές στα εσωτερικά τοιχώματα των αρτηριών και μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου. Επειδή, λοιπόν, η δωρεά αίματος αφαιρεί αρκετό σίδηρο, μπορεί να ασκεί προστατευτική δράση όταν γίνεται συστηματικά, διότι «αραιώνει» το αίμα.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στην «Επιθεώρηση της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας» (JAMA), τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά είναι λιγότερα στους αιμοδότες ηλικίας 43 έως 61 ετών, οι οποίοι δίνουν αίμα δύο φορές τον χρόνο. Μελέτη σε 2.682 άνδρες από την Φινλανδία έδειξε πως όσοι ήταν αιμοδότες διέτρεχαν κατά 88% μικρότερο κίνδυνο εμφράγματος σε σύγκριση με όσους δεν ήταν. Παρομοίως, μελέτη που δημοσιεύθηκε στην αμερικανική «Επιθεώρηση του Εθνικού Ιδρύματος Καρκίνου» (JNCI) συσχέτισε τον αυξημένο σίδηρο με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου – ίσως επειδή ο πολύς σίδηρος αυξάνει τις βλάβες από τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου στον οργανισμό.

Η αιμοδοσία δύο φορές τον χρόνο, όμως, μειώνει τη συχνότητα και τη θνησιμότητα από καρκίνο σύμφωνα με μία άλλη μελέτη, που διεξήχθη σε 1.200 εθελοντές και διήρκεσε 4,5 χρόνια. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο, εξάλλου, ανακάλυψαν ότι με κάθε αιμοδοσία ο οργανισμός καίει 650 θερμίδες κατά την διαδικασία αναπλήρωσης του αίματος. Ο όγκος του αίματος αναπληρώνεται μέσα σε 48 ώρες από την αιμοδοσία, ενώ τα ερυθρά αιμοσφαίρια αναπληρώνονται μέσα σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Ωστόσο, όλες οι μελέτες συνηγορούν ότι κάποιος πρέπει να είναι συστηματικός αιμοδότης για να αποκομίζει αυτά τα οφέλη.

IMG_0977                                                                                   IMG_0981

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

Άρθρο 1. Ιδρύεται Τράπεζα Αίματος από τα μέλη του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΩΝ»

Άρθρο 2. Σκοποί της Τράπεζας Αίματος είναι: – Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των μελών της, και όλων των συγχωριανών εφόσον αυτό είναι δυνατό . – Η παροχή βοήθειας και η συμπαράσταση για την εξεύρεση αίματος στις έκτακτες ανάγκες των μελών, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από την Τράπεζα. – Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς αίματος στο συλλογικό χώρο και το κοινωνικό περιβάλλον των μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 3. Τα μέλη της Τράπεζας Αίματος διακρίνονται σε τακτικά και μη τακτικά. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι όσοι κατάγονται από το χωριό είτε είναι είτε δεν είναι μέλη του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΩΝ» Μη τακτικά μέλη ονομάζονται όλοι όσοι κατάγονται από το χωριό και δεν μπορούν (λόγοι υγείας , υπερήλικες..) να είναι εθελοντές αιμοδότες.

Άρθρο 4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις: – Κάθε τακτικό μέλος της Τράπεζας Αίματος μπορεί να ζητήσει αίμα για δικές του ανάγκες ή για συγγενείς Α΄βαθμού (παιδιά, γονείς, συζύγους,). – Τα μη τακτικά μέλη της Τράπεζας εξυπηρετούνται εφόσον υπάρχει απόθεμα αίματος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου . – Κάθε μη τακτικό μέλος της Τράπεζας που εξυπηρετήθηκε αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέφει την ποσότητα αίματος που πήρε μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. – Κάθε τακτικό μέλος είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει στις αιμοδοσίες που οργανώνει ο Σύλλογος ή μεμονωμένα τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο. – Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας και να συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος που ευνοεί την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Άρθρο 5. – Η Τράπεζα Αίματος λειτουργεί σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας που τηρεί αρχείο αιμοδοτών και παρακολουθεί τα υπάρχοντα αποθέματα και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των μελών της. – Την ευθύνη της αιμοδοσίας για τους όρους και τις συνθήκες υγιεινής έχει το Νοσοκομείο. – Κάθε αιμοδότης δίνει αίμα ύστερα από οδηγίες του Νοσοκομείου.

Άρθρο 6. Διοίκηση: – Την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΩΝ – Κάθε οικονομική υποχρέωση της Τράπεζας καλύπτεται από το ταμείο του Συλλόγου.

Άρθρο 7. Υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου : – Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την κύρια ευθύνη για τη διαρκή εξασφάλιση δυνατότητας εξυπηρέτησης των μελών και την παρακολούθηση αιμοδοτών και αιμοληπτών για τη συνεπή ανταπόκριση στις υποχρεώσεις τους. – Έχει επίσης την ευθύνη για την οργάνωση εκδηλώσεων και την περιοδική έκδοση ανακοινώσεων με σκοπό την υπογράμμιση της ανάγκης για εθελοντική αιμοδοσία και την καταπολέμηση των επιφυλάξεων και των προκαταλήψεων που είναι εμπόδια και βασικές αιτίες ανάσχεσης της εθελοντικής προσφοράς αίματος για τη σωτηρία των δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας. – Την τήρηση αρχείου με τους τακτικούς αιμοδότες και τη συνεχή προσπάθεια για επαύξησή τους. – Το δανεισμό αίματος σε άλλους φορείς για την κάλυψη έκτακτων αναγκών τους (ατυχήματα, κ.τ.λ.). – Εκδίδει εντολές παραχώρησης αίματος προς το νοσοκομείο .Σε περίπτωση ανάγκης κατά τις μη εργάσιμες ή νυχτερινές ώρες, την εντολή γραπτή ή προφορική δίδει οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ αλλά την επόμενη ημέρα εκδίδεται απαραίτητα και η τυπική εντολή από το ΔΣ.

Άρθρο 8. Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δε ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό αντιμετωπίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γ.Σ. των μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 9. Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 11/3/2016.. Η τροποποίηση του κανονισμού γίνεται από τη Γ.Σ. του Συλλόγου ή από το Διοικητικό Συμβούλιο .

Άρθρο 10. Σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας το υπάρχον απόθεμα περιέρχεται στο Νοσοκομείο.

Άρθρο 11. Άτομο που δεν συμμετέχει στις αιμοδοσίες που οργανώνει ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΩΝ χωρίς προβλήματα υγείας, μόνο σε πολύ μεγάλη ανάγκη και έπειτα από απόφαση του ΔΣ θα παίρνει αίμα από την Τράπεζα Αίματος.

ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑ 12/3/2016
Το ΔΣ
Φλοκάλης Σπυρίδων
Κουρσάρης Aλέξανδρος
Νικοπάσχος Δημήτριος
Κωστελέτος Σπυρίδων
Χαλικιόπουλος Σπυρίδων
Σταμούλης Παναγιώτης
Κουρσάρης Σπυρίδων