ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ START CHANNEL